Baxter Senior Therapy Specialist in Stockholm County, Sweden

Theraphy Specialist Medication Delivery


About Baxter Baxter provides a broad portfolio of essential renal and hospital products, including home, acute and in-centre dialysis; sterile IV solutions; infusion systems and devices; parenteral nutrition; surgery products and anesthetics; and pharmacy automation, software and services. The company’s global footprint and the critical nature of its products and services play a key role in expanding access to healthcare in emerging and developed countries. Baxter’s employees worldwide are building upon the company’s rich heritage of medical breakthroughs to advance the next generation of healthcare innovations that enable patient care.A Career That Matters

Baxter’s employees are united in a mission to save and sustain lives. We are passionate about applying scientific innovation to meet the needs of the millions of people worldwide who depend on our medically necessary therapies and technologies. We focus on increasing access to healthcare, innovating in crucial areas of unmet need, and pursuing creative collaborations that bring our mission to life for patients every day.

Role Responsibilities

Positionen är fältbaserad och som Therapy specialist Medication Delivery (MD) ansvarar du för att driva och utveckla försäljningen av Baxter produkt och tjänsteportfölj inom MD med fokus på Vial-Mate koncepetet samt Elastomeriska pumpar i Sverige inom ditt distrikt.

Arbetsuppgifter:

• Vara delaktig i att ta fram strategiska planer för produkten och tillhörande tjänster inom Läkemedelsförsörjning (framför allt tillverkning) för Sverige och sätta mål utifrån detta tillsammans med ansvarig chef.

• Planera och besöka/bearbeta målgruppen som primärt utgörs av avdelningschef och medicinsk ansvarig sjuksköterska inom anestesi/IVA, Infektio, Kir/Ortopedi, men också beslutsfattare gällande läkemedelsförsörjning samt beredning/tillverknings apotek (ex. Chefsapotekare inom landstinget). Andra viktiga målgrupper är också verksamhetschefer och ansvariga läkare inom infektion, onkologi men då mer relaterat till produktområdet Elastomeriska pumpar.

• Planering, genomförande samt uppföljning av såväl egna aktiviteter som centralt planerade aktiviteter utöver dagliga kundbesök.

• Ansvara för planering och genomförande av projekt/samarbeten gentemot kund, patientföreningar, KOL, expertgrupper samt andra beslutsfattare (ex. inom Inköp/Upphandling och Läkemedelsförsörjning).

• Analysera försäljning och marknads utvecklingen i Sverige och driva den framåt.

Vem är du?

För att lyckas i rollen bör du ha minst 5 års erfarenhet av försäljning från läkemedelsindustrin/medicin teknik.

Det är fördel om du har en bakgrund som sjuksköterska inom området IVA/Anestesi alternativt Infektion eller Onkologi gärna med god kunskap om IV-infarter (ex. PiCC-line).

Du bör ha ett uppdaterat kontaktnät av specialister inom IVA/Anestesi alternativt Infektion och/eller Onkologi, god kännedom om apoteks tillverkning är ett stort plus.

Att sälja, utbilda och informera är naturligt för dig och du har lätt för att skapa och utveckla långsiktiga relationer. Du brinner för att arbeta strategiskt med försäljning och förändring i vården (med nya arbetssätt) och du har ett stort driv med fokus på affärsmässighet och resultat, där du arbetar strukturerat och är bra på att göra prioriteringar och kan flyhänt planera din arbetsdag utifrån uppsatta mål för uppdraget.

/ /

/Baxter is an equal opportunity employer. Baxter evaluates qualified applicants without regard to race, colour, religion, gender, national origin, age, sexual orientation, gender identity or expression, disability/handicap status or any other legally protected characteristic./

Job: *Sales

Organization: *EMEA - Medication Delivery

Title: Senior Therapy Specialist

Location: Sweden-Stockholm County-Kista

Requisition ID: 18000E07